Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Czech point

Czech point

Výpisy z Czech point

 • Výpis rejstříku trestů
 • Výpis obchodního rejstříku
 • Výpis živnostenského rejstříku
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis registru řidičů
 • Výpis seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis insolvenčního rejstříku

Občané si mohou požádat o tuto službu na Obecním úřadě v Žákovice 

Výpis z rejstříku trestů

žadatel se musí dostavit osobně
předloží platný průkaz totožnosti (OP, pas)
výpis se vydává na počkání

 • platí se správní poplatek 100,- Kč v hotovosti.

Výpisy z katastru nemovitostí

žadatel musí znát základní údaje potřebné k vyhledání výpisu 
(parc. číslo, číslo listu vlastnického, číslo budovy, jméno apod.)
výpisy se vydávají na počkání

 • platí se správní poplatek 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další i započatou stránku výpisu, platba v hotovosti.

Výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku

žadatel musí znát základní údaje potřebné k vyhledání výpisu (IČ, název firmy aj.)
výpisy se vydávají na počkání

 • platí se správní poplatek 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další i započatou stránku výpisu, platba v hotovosti.

Výpis z centrálního registru řidičů

žadatel předloží občanský průkaz, popř. i řidičský průkaz
výpisy se vydávají na počkání

 • platí se správní poplatek 50,- Kč v hotovosti.

Další informace : www.czechpoint.cz

Ceník za služby Czech POINT

první strana každá ..........další strana

Výpis z Obchodního rejstříku .........................................100,- Kč 50,- Kč
Výpis z Živnostenského rejstříku.................................. 100,- Kč 50,- Kč
Výpis z insolventního rejstříku .......................................100,- Kč 50,- Kč
Výpis z bodového hodnocení řidiče ..............................100,- Kč 50,- Kč
Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ...........100,- Kč 50,- Kč
Výpis z Katastru nemovitostí ...........................................100,- Kč 50,- Kč
Výpis z Rejstříku trestů..................................................... 100,- Kč --

Co potřebujete k zažádání o výpis: 

Výpis z obchodního rejstříku:

O výpis může požádat anonymní žadatel na základě IČ obchodní organizace

Výpis z insolventního rejstříku:

Může požádat anonymní žadatel, není nutné ověřovat totožnost. Výpis je možné provést na základě IČ organizace nebo podle osobních údajů.

Insolventní rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Je možné sledovat průběh insolventních řízení, jsou zveřejňovány veškeré odpovídají informace insolventních správců, dokumenty z insolventních spisů i zákonem stanovené informace týkajících se dlužníků

Výpis z Živnostenského rejstříku:

O výpis může požádat anonymní žadatel na základě IČ obchodní organizace.

Výpis se Seznamu kvalifikovaných dodavatelů:

O výpis může požádat anonymní žadatel na základě IČ obchodní organizace.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Výpis z bodového hodnocení řidiče:

O výpis může zažádat pouze žadatel sám, musí mít platný doklad totožnosti (OP, cestovní pas) s rodným číslem. Řidičský průkaz.

Výpis má pouze informativní charakter, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

Výpis z Katastru nemovitostí:

O výpis může požádat anonymní žadatel na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Žadatel by měl znát číslo listu vlastnictví nebo parcelní číslo nebo číslo požadované nemovitosti, číslo popisné a katastrální území.

Výpis z Rejstříku trestů:

Vydává se pouze osobě, které se výpis týká pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis vydán. Osoba, musí mít platný doklad totožnosti s rodným číslem.  

Olomoucký kraj poskytl obci Žákovice v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 dotaci ve výši 50 000,-Kč na akci: „Příprava projektové dokumentace veřejného osvětlení v Žákovicích“.

Publicita_VO.jpg

Olomoucký kraj poskytl obci Žákovice v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 dotaci ve výši 185 710 Kč na akci: „Příprava projektové dokumentace multifunkčního domu v Žákovicích“.

PD KD.png

Olomoucký kraj poskytl obci Žákovice
v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 dotaci ve výši 228 811 Kč na akci: „Oprava místní komunikace k výletišti v obci Žákovice“.

KOMUNIKACE.png

Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 ve výši 69 900 Kč na realizaci akce "Výměna výplní otvorů chaty na výletišti v Žákovicích"

Žákovice.pngDotace ze SZIF 2012

V roce 2012 získala naše obec dotaci z SZIF z programu PRV na již v pořadí třetí úpravu návsi. Vývěska o této informaci je umístěna na návsi.

P7141017.JPG

Příspěvek Olomouckého kraje

Naše obec získala v roce 2013 příspěvek z Olomouckého kraje pro JSDH na kalové čerpadlo ve výši 50% nákladů - 15.000,-Kč. Kalové čerpadlo Sigma bylo pořízeno za 34.739,-Kč.

logo ol.kr..gif

POV Oloumouckého kraje 2012

Naše obec získala dotaci z POV Olomuckého kraje na realizaci projektu Výměna drátového rozhlasu za bezdrátový rozhlas

pov_r_komplet_2012.jpg

Ceník za výpis z Czech Pointu

Czech point
Cenik za sluzby Czech POINT.doc

Výpisy z Czech Pointu

Czech point
Co je potřeba k žádosti

15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

 

Výpůjčka obecního majetku

VÝPŮJČKA OBECNÍHO MAJETKU.pdf

 

Provozní řády dětského a sportovního hřiště


Provozní řád dětského hřiště v Žákovicích.doc

Provozní řád víceúčelového hříště

Provozní řád víceúčelového hřiště[1].docx

 

Návštěvnost stránek

218641
Žákovice