Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Informace o plánované údržbě vodárenských zařízení v obcích Žákovice a Bezuchov v 16.týdnu

Datum konání: 19. 4. 2021 - 25. 4. 2021

Dobrý den,

 oznamujeme Vám, že v 16 týdnu 2021 proběhne plánovaná údržba vodárenských zařízení v obcích Žákovice a Bezuchov. V rámci kontroly se provede odzkoušení šoupátek, hydrantů, odposlech vodovodních přípojek, označení vodárenských poklopů (VP, PD), odkalení rozvodných řadů a koncových větví vodovodů. Po dobu provádění údržby vodárenských zařízení nebude přerušena dodávka pitné vody odběratelům. Žádám OÚ o vyhlášení této informace pro občany v místě obvyklým způsobem (např. místním rozhlasem) nebo ji umístit na webové stránky obce.

 Pracovník zodpovědný za provádění těchto prací je – mistr PVH I. p. Štípek Václav, mobil 602 582 695.

 S pozdravem

 

                Ing. Jiří Pavlík

                Vedoucí provozu vodovodů

                Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

                Šírava 482/21, Přerov I - Město

                750 02 Přerov

                IČ 47674521

                DIČ CZ47674521

                tel. 581 299 132


Publikováno 19. 4. 2021 10:15

Farmářské a zahradnické trhy Zahrada Věžky

Datum konání: 28. 4. 2021 - 2. 5. 2021

Zahrada Věžky pořádá v termínu 28. 4. – 2. 5.

Farmářské a zahradnické trhy ve Věžkách u Kroměříže.

Připraveni jsou zahradníci se svými bylinkami, balkonovkami, trvalkami, ovocnými i okrasnými stromky.

Pekaři a cukráři předvedou to nejlepší ze své výroby.

Pro milovníky slaných pochutin jsou připraveny klobásy, paštiky i sýry a mnoho dalšího.

Otevřeno je od 9 do 16 hodin.

Více informací na stránkách www.vystavavezky.cz.

LETÁK KE STAŽENÍ: ZahradaVěžkyJaro2021.pdf


Publikováno 15. 4. 2021 11:12

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ

Leták ke stažení: 

0210406_scitani_2021_informacni_letak.pdf

 

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.


Publikováno 15. 4. 2021 10:23

Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektrické energie č. 110060754415

Datum konání: 20. 4. 2021

Leták ke stažení: oznameni-110060754415-c1rcr4sd3ihlotq7p7pg.pdf

 

Oznámení o zrušení plánované odstávky elektrické energie č. 110060754415


Informujeme Vás o zrušení oznámené odstávky elektrické energie, která se měla konat v katastru Vaší obce 

dne 20. 4. 2021 od 7:30 do 16:30 v celém původním rozsahu uvedeném v příloze této zprávy.


Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme Vám za pochopení.


S pozdravem
Mgr. Ondřej Horák
Vedoucí odboru Obsluha pro veřejný sektor
ČEZ Distribuce, a. s.


Publikováno 15. 4. 2021 10:20

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny 20. 4. 2020

Datum konání: 20. 4. 2021

LETÁK KE STAŽENÍ:

oznameni-110060754415-c1hm76kd3ihjrl547ul0.pdf


Publikováno 30. 3. 2021 20:02

Nabídka kominických služeb - úterý 6. 4. 2021

Datum konání: 6. 4. 2021

 

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s. r. o.

a společenství kominíků a topenářů

 bude v naší provádět obci revize kotlů na tuhá paliva,

dále pak provádí revize,

kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva.

 

Termín revizí a kontrol se uskuteční

v ÚTERÝ dne 6. 4. 2021

 

- cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč

- cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč

- cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

 

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle:

608 748 989

 

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s. r. o, Malá Morávka 287, 793 36I, ČO: 04346971

Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 05104815, 02138115, 02695308


Publikováno 30. 3. 2021 12:11

Předběžný termín svozu nebezpečného odpadu (24. 4. 2021)

Datum konání: 24. 4. 2021

Předběžný termín svozu nebezpečného odpadu v obci Žákovice

sobota 24. dubna 2021

14:00 - 14:30 hod.


Publikováno 25. 2. 2021 9:47

Poplatky na rok 2021

Datum konání: 1. 3. 2021 - 30. 6. 2021

POPLATKY OBCE ŽÁKOVICE

na rok 2021

 

Komunální odpad:              400 Kč za osobu a rok

Stočné:                                140 Kč za osobu a rok

Poplatek za psa:                   60 Kč  za 1 psa

                                             100 Kč druhý a další pes

 

Splatnost:                            30. června 2021

Variabilní symbol:               číslo popisné

 

Všechny uvedené poplatky můžete uhradit v hotovosti - v kanceláři obecního úřadu,

nebo převodem na bankovní účet obce do 30. června 2021

 

Bankovní účet obce:    86 - 7205170267/0100 vedený u Komerční banky v Lipníku nad Bečvou

Jako VARIABILNÍ SYMBOL uveďte číslo domu.


Publikováno 10. 2. 2021 13:46

Ombudsman dětem

Ombudsman dětem_obr.1.pngOmbudsman dětem_obr.2.png


Publikováno 2. 2. 2021 20:18

Pojízdná prodejna

Datum konání: 12. 1. 2021

IMG_20210106_130607.jpg


Publikováno 6. 1. 2021 13:09


Olomoucký kraj poskytl obci Žákovice v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2022 dotaci ve výši 50 000,-Kč na akci: „Příprava projektové dokumentace veřejného osvětlení v Žákovicích“.

Publicita_VO.jpg

Olomoucký kraj poskytl obci Žákovice v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 dotaci ve výši 185 710 Kč na akci: „Příprava projektové dokumentace multifunkčního domu v Žákovicích“.

PD KD.png

Olomoucký kraj poskytl obci Žákovice
v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 dotaci ve výši 228 811 Kč na akci: „Oprava místní komunikace k výletišti v obci Žákovice“.

KOMUNIKACE.png

Dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 ve výši 69 900 Kč na realizaci akce "Výměna výplní otvorů chaty na výletišti v Žákovicích"

Žákovice.pngDotace ze SZIF 2012

V roce 2012 získala naše obec dotaci z SZIF z programu PRV na již v pořadí třetí úpravu návsi. Vývěska o této informaci je umístěna na návsi.

P7141017.JPG

Příspěvek Olomouckého kraje

Naše obec získala v roce 2013 příspěvek z Olomouckého kraje pro JSDH na kalové čerpadlo ve výši 50% nákladů - 15.000,-Kč. Kalové čerpadlo Sigma bylo pořízeno za 34.739,-Kč.

logo ol.kr..gif

POV Oloumouckého kraje 2012

Naše obec získala dotaci z POV Olomuckého kraje na realizaci projektu Výměna drátového rozhlasu za bezdrátový rozhlas

pov_r_komplet_2012.jpg

Ceník za výpis z Czech Pointu

Czech point
Cenik za sluzby Czech POINT.doc

Výpisy z Czech Pointu

Czech point
Co je potřeba k žádosti

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

 

Výpůjčka obecního majetku

VÝPŮJČKA OBECNÍHO MAJETKU.pdf

 

Provozní řády dětského a sportovního hřiště


Provozní řád dětského hřiště v Žákovicích.doc

Provozní řád víceúčelového hříště

Provozní řád víceúčelového hřiště[1].docx

 

Návštěvnost stránek

218883
Žákovice